Admnistrare Personal si Salarizare

Gestionarea documentelor solicitate de normele de munca in vigoare este o activitate consumatoare de timp si energie. Din acest motiv, MVA Audit realizeaza pentru clientii sai toate demersurile necesare in gestionarea documentelor si depunerea acestora.

  • intocmirea contractelor de munca si actele aditionale la acestea;
  • realizarea si transmiterea datelor in  Registrului electronic de evidenta a salariatilor;
  • intocmirea statelor de plata, calcularea salariilor;
  • redactarea adeverintelor pentru salariati;
  • calculul concediilor de odihna si al concediilor medicale;
  • informari cu privire la modificarile legislative in domeniul salarizarii;