Contabilitate Noutati Legislative

Medierea fiscala – o procedura nou introdusa in legislatie.

07/15/2019

Procedura de mediere, precum si documentele necesare in vederea sustinerii situatiei economice si financiare au fost aprobate de curand, prin OANAF nr. 1.757/2019 publicat in MOf nr. 549 din 04/07/2019.

Concret, procedura de mediere consta in:

–  clarificarea situatiei obligatiilor inscrise in somatie, daca respectivul debitor are obiectii cu privire la acestea;

– analiza de catre organul fiscal impreuna cu debitorul a situatiei economice si financiare a debitorului in scopul identificarii unor solutii optime de stingere a obligatiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de inlesnirile la plata prevazute de lege.
 

Asadar, mecanismul de mediere intre organul fiscal si contribuabil nu conduce la diminuarea datoriilor ci are ca scop clarificarea obligatiilor fiscale si identificarea unei solutii optime de stingere a acestora.

Procedura se aplica debitorilor pentru care a fost demarata procedura de executare silita prin comunicarea somatiei si care, in termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, depun la organele fiscale competente o notificare privind intentia de mediere (model prevazut in anexa nr. 2 la ordin).

De la data la care debitorul notifica organului fiscal intentia de mediere, se suspenda procedura de executare silita pentru aceste obligatii. De asemenea, procedura de executare silita nu incepe de la data la care debitorul notifica organului fiscal intentia de mediere.

In cazul in care, dupa primirea notificarii privind intentia de mediere, organul fiscal constata ca exista pericolul ca debitorul sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea, acesta poate dispune instituirea masurilor asiguratorii, cu respectarea conditiilor si procedurilor legale in materie.

In anul 2003 a luat fiinta firma MVA AUDIT SRL, dintr-o dorinta foarte clara: aceea de a oferi clientilor cele mai eficiente, rapide si accesibile servicii de contabilitate si audit financiar. Dorinta se naste din pasiune, iar la MVA AUDIT am strans o echipa pasionata de domeniul financiar.

In termen de maximum 10 zile de la primirea notificarii organul fiscal are obligatia sa organizeze intalnirea cu contribuabilul in vederea procedurii de mediere. 

Procedura de mediere se organizeaza de catre organul fiscal, prin asigurarea participarii a doi reprezentanti, respectiv unul din cadrul compartimentului cu atributii in evidenta analitica pe platitori, iar celalalt din cadrul compartimentului cu atributii in executare silita. Ori de cate ori este necesar, la intalnirea de mediere pot participa si sefii ierarhic superiori ai celor doi reprezentanti.
 

In cadrul intalnirii se au in vedere cel putin urmatoarele:

a) punerea de acord intre debitor si organul fiscal in legatura cu obligatiile fiscale inscrise in somatie;
b) analiza situatiei economice si financiare pe baza justificarii puse la dispozitie de catre debitor, precum si a oricaror altor documente sau informatii existente la nivelul organului fiscal;
c) identificarea solutiilor optime de stingere a obligatiilor, inclusiv posibilitatea de a solicita inlesnirile la plata in conditiile prevazute de lege.

Pentru clarificarea situatiei fiscale, organul fiscal are in vedere urmatoarele:

a) fisa pe platitori sau, dupa caz, situatia analitica debite, plati, solduri;
b) existenta sumelor de restituit/rambursat pentru care exista cereri in curs de solutionare;
c) situatia depunerii declaratiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;
d) situatia obligatiilor bugetare individualizate in titluri executorii emise de alte institutii publice si transmise spre recuperare organului fiscal, dupa caz;
e) orice alte documente relevante pentru clarificarea situatiei fiscale.

In cadrul medierii, organul fiscal ii prezinta debitorului situatia fiscala si ii aduce la cunostinta posibilitatea de a solicita inlesnirile la plata prevazute de lege, precum si, dupa caz, prevederile legale referitoare la stingerea obligatiilor fiscale.
In situatia in care debitorul nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea de inlesniri la plata, acestuia i se aduce la cunostinta obligativitatea de a efectua plata in termen de 15 zile de la data incheierii procesului-verbal privind rezultatul medierii.

In situatia in care, in cadrul medierii, se constata ca debitorul nu poate plati obligatiile inscrise in somatie in termen de 15 zile de la finalizarea medierii, se analizeaza daca acesta indeplineste conditiile pentru acordarea inlesnirilor la plata prevazute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de alte legi speciale.

In situatia in care in termen de 15 zile de la finalizarea medierii nu se stinge debitul sau nu se solicita inlesnirea la plata, organul fiscal continua masurile de executare silita.

Rezultatul medierii, precum si solutiile optime de stingere a obligatiilor se consemneaza intr-un proces-verbal privind rezultatul medierii.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.