Audit Contabilitate

Responsabilitatile Administratorului unui SRL

04/10/2018

Calitatea de administrator al unei societati comerciale tip SRL aduce dupa sine o serie de responsabilitati. Unele tin de organizarea contabilitatii, altele de gestiune, iar altele de anumite actiuni legale care trebuie desfasurate de catre sau sub responsabilitatea sa.

MVA Audit   |    Inca din 2003 suntem alaturi de clientii nostri, sprijinindu-i in drumul lor catre succesul mult visat. Experienta, profesionalismul si transparenta in lucru sunt atuurile noastre cele mai puternice, alaturi de cel mai bun raport calitate – pret.

Iata o lista de responsabilitati, limitari si drepturi pe care ar fi bine sa le cunosti:

1.Administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii, in afara de restrictiile expres mentionate in actul constitutiv.

2.Administratorii sunt obligati sa ia parte la toate adunarile societatii, la consiliile de administratie si la organele de conducere similare acestora.

3. Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu il pot transmite decat daca aceasta facultate li s-a acordat in mod expres. Administratorul care, fara drept, isi substituie alta persoana raspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societatii.

4. Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;

b) existenta reala a dividendelor platite;

c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;

e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

5. Nu pot fi administratori persoanele persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de legea pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, republicata, sau pentru infractiunile prevazute de prezenta lege.

6.Administratorii sunt desemnati de adunarea generala a asociatilor care de asemenea poate sa sa decida urmarirea lor pentru daunele pricinuite societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite;

7.  Administratorii sunt obligati sa convoace adunarea asociatilor la sediul social, cel putin o data pe an sau de cate ori este necesar.

8.Intr-un SRL pot fi unul sau mai multi administratori, asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala.

9.Administratorii nu pot primi, fara autorizarea adunarii asociatilor, mandatul de administrator in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca acelasi fel de comert ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune.

8.Societatea trebuie sa tina, prin grija administratorilor, un registru al asociatilor, in care se vor inscrie, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecarui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partilor sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea.

9. Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la registrul comertului actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile.

10.Inventarierea:

a) Administratorul trebuie sa aprobe procedurile proprii privind inventarierea SRL;

b) Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, si in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, revine administratorului (sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii, dupa caz).

c) Toate elementele de natura activelor trebuie sa fie date in raspundere gestionara sau in folosinta, dupa caz, salariatilor ori administratorilor entitatii.

d) In conditiile in care entitatile nu au niciun salariat care sa poata efectua operatiunea de inventariere, aceasta se efectueaza de catre administratori.

Sursa: www.contzilla.ro

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.