Contabilitate Noutati Legislative

ANAF: Facilităţi fiscale pentru firmele care aleg plata defalcată a TVA

09/11/2017

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală atrage atenţia asupra facilităţilor fiscale de care beneficiază firmele ce vor opta pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017. Potrivit unui comunicat de presă remis în urmă cu puţin timp, printre acestea se numără anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie.

Pentru a beneficia de această facilitate fiscală, contribuabilii trebuie să îndeplinească o serie de condiţii, reglementate la art. 24 din OG nr. 23/2017, respectiv:

  • obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la data de 30 septembrie 2017, inclusiv, precum şi cele stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2017, cu termen de plată după această dată, se sting până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv;
  • dobânzile aferente obligaţiilor fiscale prevăzute de mai sus, stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligaţiilor fiscale principale, se sting până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv;
  • obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2017 şi 21 decembrie 2017, inclusiv, se sting până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv;
  • să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data de 31 decembrie 2017;
  • să depună notificarea privind opţiunea de plata defalcată a TVA, la organul fiscal central, până cel târziu la data de 31 decembrie 2017, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

De asemenea, în cazul în care contribuabilii care optează pentru plata defalcată a TVA au în derulare eşalonări la plată, inclusiv pentru TVA, aceştia pot beneficia de anularea la plată a penalităţilor de întârziere. Această facilitate se acordă numai daca sunt indeplinite atât condiţiile mai sus prezentate, cât şi celelalte condiţii pentru menţinerea eşalonărilor la plată. Astfel, în situaţia în care un contribuabili are eşalonare la plată pentru mai multe tipuri de obligaţii fiscale, inclusiv pentru TVA, dacă respectă conditiile mai sus prezentate, acesta poate beneficia de anularea la plata a penalităţilor aferente TVA-ului, dar trebuie să-şi menţină valabilitatea eşalonării la plată pentru celelalte obligatii.

ANAF a mai ţinut să sublinieze în documentul de presă şi efectele opțiunii privind plata defalcată a TVA:

  • amânarea la plată a penalităților de întârziere – în baza notificării depusă pentru opţiunea de plată defalcată a TVA, organul fiscal va emite şi comunica o decizie de amânare la plată, în vederea anulării, a penalităţilor de întarziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, prin care se va individualiza cuantumul penaliţărilor de întârziere ce fac obiectul acestor facilităţi fiscale.
  • executarea silită nu începe sau se suspendă pentru penalitățile de întârziere amânate la plată;
  • penalitățile de întârziere amânate la plată nu se sting cu eventualele sume încasate de organul fiscal central.

Astfel, aceste penalităţi de întârziere vor avea un regim special, pentru a fi protejate în vederea anulării, în situaţia în care contribuabilii îndeplinesc condiţiile prezentate anterior.

După efectuarea unei analize privind indeplinirea condiţiilor de către contribuabilii care au optat pentru plata defalcată, organul fiscal central va emite, după caz, până la data de 31 ianuarie 2018:

  • decizie de anulare a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA – dacă sunt îndeplinite condițiile menționate anterior;
  • decizie de repunere în sarcina contribuabililor a penalităţilor de întârziere amânate la plată – dacă nu sunt îndeplinite condițiile menționate anterior.

Pentru acordarea facilității fiscale, urmează ca în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, să se aprobe procedura de aplicare a articolului 24 din acest act normativ, prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui ANAF.

Sursa : legestart.ro

MVA Audit   |    Inca din 2003 suntem alaturi de clientii nostri, sprijinindu-i in drumul lor catre succesul mult visat. Experienta, profesionalismul si transparenta in lucru sunt atuurile noastre cele mai puternice, alaturi de cel mai bun raport calitate – pret.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.