Audit

Cele mai recente modificari aduse Codului fiscal

08/21/2017

               Legea nr. 177/2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 584/21.07.2017, precum și Ordonanța nr. 4/2017 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 598/25.07.2017 modifică prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. În cele ce urmează vă prezentăm principalele modificări aduse Codului Fiscal prin publicarea actelor normative menționate.

Impozit pe profit

Se extinde lista situațiilor în care cheltuielile cu scoaterea din gestiune a bunurilor de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune ori degradate sunt considerate deductibile.

Astfel, este deductibilă cheltuiala reprezentând contravaloarea bunurilor destinate consumului uman sau animal, precum și produsele agroalimentare cu dată limită de consum aproape de expirare, ce vor fi scoase din gestiunea contribuabililor în condițiile prevăzute de legislația pentru diminuarea risipei alimentare.

Prezenta prevedere va intra în vigoare la data de 1 octombrie 2017.

Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor

Conform noilor prevederi, intră în categoria veniturilor neimpozabile (pe lângă primele de asigurare voluntară de sănătate) și abonamentele de servicii medicale suportate de angajatori pentru angajații proprii în limita a 400 euro/an/angajat.

Noile prevederi sunt aplicabile atât serviciilor medicale acordate angajaților, cât și persoanelor aflate în întreținerea acestora.

Prezenta prevedere a intrat în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, adică la data de 24 iulie 2017.

Contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)

Conform noilor prevederi adoptate prin Ordonanța nr. 4/2017, angajatorii sunt obligați să calculeze și să plătească CAS și CASS la nivelul salariului minim brut pe țară pentru angajații plătiți cu sume sub acest nivel (i.e. sub 1.450 lei/lună).

Sunt prevăzute anumite categorii de angajați exceptați de la noua regulă, printre care elevii sau studenții cu vârsta de până la 26 de ani, persoanele cu dizabilități, pensionarii în sistemul public de pensii sau persoanele care realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte de muncă, cumulând salariul minim brut pe țară. Pentru aplicarea excepțiilor, angajatorul solicită documente justificative persoanelor fizice aflate în aceste categorii.

Prezenta prevedere a intrat în vigoare la data de 1 august 2017.

Taxa pe valoare adăugată (TVA)

În ceea ce privește înregistrarea, anularea înregistrării și reînregistrarea în scopuri de TVA, condiția justificării „intenției și capacității de a desfășura activitate economică” este eliminată. În conformitate cu noile prevederi, validarea înregistrării în scopuri de TVA se va face în funcție de riscul fiscal al contribuabililor.

Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal urmează a fi stabilite prin ordin al Președintelui ANAF. Ne așteptăm astfel la un plus de transparență cu privire la elementele și condițiile necesare înregistrării și păstrării unui cod de TVA.

Prezenta prevedere intră în vigoare la data de 1 octombrie 2017.

sursa: legestart.ro

MVA Audit   |    Inca din 2003 suntem alaturi de clientii nostri, sprijinindu-i in drumul lor catre succesul mult visat. Experienta, profesionalismul si transparenta in lucru sunt atuurile noastre cele mai puternice, alaturi de cel mai bun raport calitate – pret.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.